श्रीमद्भागवतम 10.52.18 (भगवान श्रीकृष्ण को रुक्मिणी-सन्देश) - महामुनि प्रभु